1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Tempo Girona (des d’ara Associació Cultural Cinètica +), amb domicili a aquests efectes en c / Puigneulós, 21 1-9 17006 Girona número de CIF: G55129860. Correu electrònic de contacte: direccio@tempogirona.com.

2. USUARIS
L’accés i / o ús d’aquest portal de Associació Cultural Cinètica + atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
www.tempogirona.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Associació Cultural Cinètica + o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Associació Cultural Cinètica + no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
Associació Cultural Cinètica + compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recull de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol•licitar a info@temposotalesestrelles.com, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.
Així mateix, Associació Cultural Cinètica + informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
Associació Cultural Cinètica + per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Associació Cultural Cinètica + o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Associació Cultural Cinètica +. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de Associació Cultural Cinètica +. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat al les pàgines de Associació Cultural Cinètica +.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Associació Cultural Cinètica + no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
Associació Cultural Cinètica + es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en www.tempogirona.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Associació Cultural Cinètica + no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Associació Cultural Cinètica + assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ
Associació Cultural Cinètica + es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS
Associació Cultural Cinètica + perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Associació Cultural Cinètica + podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Associació Cultural Cinètica + i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

Menors d’edat

Els menors de fins a 10 anys inclosos podran entrar al recinte de forma gratuïta acompanyats pel pare, la mare o un tutor legal. Dels 10 als 15 anys pagaran l’entrada però hauran d’anar acompanyats també pels seus pares o tutor legal. Els menors a partir de 16 anys podran entrar al recinte sense cap mena d’autorització o acompanyament.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

Als menors se’ls entregarà un braçalet identificatiu on hi haurà apuntat el telèfon de l’acompanyant del menor. Mentre es trobi al recinte el menor haurà de portar posat el braçalet.

L’accés i estada en el recinte del Festival suposa l’acceptació de les presents condicions.

Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada. L’entrada ha d’estar completa i en bones condicions. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu portador de l’accés als recintes.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat comprada en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada.

L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

L’entrada dóna dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment en què ho indiqui l’organització. Per poder sortir del recinte s’haurà de presentar la corresponent entrada i autoritzar a l’equip de seguretat a incloure un segell i/o polsera de sortida en una part visible de la teva mà. Per tornar a entrar en el recinte serà necessari tornar a presentar l’entrada juntament amb el segell i/o polsera que et col·loqui l’equip de seguretat.

No s’admet l’entrada de cap tipus de beguda, envàs ni objecte que l’organització consideri perillós o nociu.

La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.

Està prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

No està permesa l’entrada d’animals.

La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització del festival, podrà fer-ho dirigint un escrit a l’email comunicacio@tempogirona.com o a l’adreça postal c/ Puigneulós, 21 1-9 17006 Girona

L’organització es reserva el dret d’admissió.

2019 © TEMPO SOTA LES ESTRELLES