Menors d’edat

Els menors de fins a 10 anys inclosos podran entrar al recinte de forma gratuïta acompanyats pel pare, la mare o un tutor legal. Dels 10 als 15 anys pagaran l’entrada però hauran d’anar acompanyats també pels seus pares o tutor legal. Els menors a partir de 16 anys podran entrar al recinte sense cap mena d’autorització o acompanyament.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

Als menors se’ls entregarà un braçalet identificatiu on hi haurà apuntat el telèfon de l’acompanyant del menor. Mentre es trobi al recinte el menor haurà de portar posat el braçalet.

L’accés i estada en el recinte del Festival suposa l’acceptació de les presents condicions.

Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada. L’entrada ha d’estar completa i en bones condicions. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu portador de l’accés als recintes.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat comprada en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada.

L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

L’entrada dóna dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment en què ho indiqui l’organització. Per poder sortir del recinte s’haurà de presentar la corresponent entrada i autoritzar a l’equip de seguretat a incloure un segell i/o polsera de sortida en una part visible de la teva mà. Per tornar a entrar en el recinte serà necessari tornar a presentar l’entrada juntament amb el segell i/o polsera que et col·loqui l’equip de seguretat.

No s’admet l’entrada de cap tipus de beguda, envàs ni objecte que l’organització consideri perillós o nociu.

La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.

Està prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

No està permesa l’entrada d’animals.

La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització del festival, podrà fer-ho dirigint un escrit a l’email info@temposotalesestrelles.com o a l’adreça postal c/ Puigneulós, 21 1-9 17006 Girona

L’organització es reserva el dret d’admissió.

2019 © TEMPO SOTA LES ESTRELLES