Sostenibilitat

Tempo Girona vol aconseguir ser una proposta totalment sostenible

Cal posar fre al canvi climàtic i creiem que des del Festival podem posar el nostre modest gra de sorra. Estem treballant perquè això sigui així.

Els elements de decoració del Festival són fets amb fusta i materials naturals, així com les cartes i els rètols de senyalització. El material dels àpats (coberts, plats, etc.) són tots biodegradables, així com els gots que ens facilita el nostre patrocinador Estrella Damm.

Necessitem el vostre ajut per tal de mantenir el nostre compromís amb el medi ambient. Per això us demanem que tingueu molta cura a l’hora de dipositar les deixalles en els recipients adequats: Vidre, cartó, orgànic, etc….

Entre tots i totes podem fer un Festival Sostenible!


BIO-GOT ESTRELLA DAMM

Els residus són un problema de tots els festivals, sobretot els residus plàstics. Per tal de reduir l’impacte mediambiental del festival Tempo, tenim un acord amb  Estrella Damm perquè tots els gots que trobaràs al festival siguin 100% biodegradables.

El bio-got està fabricat amb àcid polilàctic, un material que s’obté a partir de matèries primeres vegetals. El got Estrella Damm està fet, entre altres matèries, de blat de moro, per això es pot llençar al contenidor de l’orgànica.

Si tens al·lèrgia al blat o a qualsevol altre component, no et preocupis! Els materials del bio-got se sotmeten a temperatures molt altes i això fa que no generi cap reacció al·lèrgica.

Els bio-gots tornaran a la terra amb un procés de compostatge industrial, per tant necessitem col·laboreu llençant-lo al contenidor d’orgànica.


Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt de 17 objectius globals que les Nacions Unides va idear el 2015 per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom l'any 2030. 

La nostra aposta per la innovació i desenvolupament en el sector cultural es materialitza en un pla de desenvolupament sostenible, en el qual impliquem tots els i les participants en  les fases de l'esdeveniment. Som conscients dels molts reptes que queden per complir i creiem que la innovació sostenible és la via per avançar.

Enumerem els objectius amb els quals treballem:

 

Salut i benestar

Foment de l’ús de productes de proveïdors locals

Foment de la dieta mediterrània

Oferta gastronòmica amplia i adaptada a totes les restriccions alimentàries

Educació de qualitat

Formació directa per a personal auxiliars

Foment de contractació local i amb formació

Igualtat de gènere

Programació
48,6% homes | 34,3% dones | 17,1% grups mixtos

Equip de treball (festival + oficina treballadors) 
55% dones | 45% homes

Energia neta i assequible

Mesures d'eficiència energètica - distribució elèctrica optimitzada a la demanda existent en cada moment.

Il·luminació led de baix consum

Treball digne i creixement econòmic

Contractació directa de personal local

Foment de l'economia local aliança amb locals de restauració de Girona i proveïdors locals

Reducció de les desigualtats

Garantia d'accessibilitat i atenció a persones amb mobilitat reduïda dins el festival.

Ciutats i comunitats sostenibles

Estratègia de turisme sostenible i cultural

Consum i producció responsables

Reutilització de materials

Formació a l'staff de festival

Gots reutilitzables i retornables

Separació de residus a totes les àrees de festival i en totes les seves fases (muntatge, celebració i desmuntatge)

Acció climàtica

Optimització de la xarxa de distribució elèctrica per a la reducció d'emissions de CO2

Foment de la mobilitat sostenible per part de públic gràcies a que ve a peu

Foment de l'ús de vehicles energèticament eficients per part de l'organització