Política de menors

Per raons d’aforament, tots els menors han de pagar entrada per accedir al recinte Tempo Jurats. L’Accés al recinte Tempo Village és gratuït.

Els nois i noies de fins a 15 anys hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.

Els nois i noies a partir de 16 anys hauran de comprar l’entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

S’han de presentar una sèrie de documents en funció de qui acompanyi el menor al recinte:

  • En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.
  • En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.
  • En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament en aquesta pàgina.

Als menors se’ls entregarà un braçalet identificatiu en el qual hi haurà apuntat el seu nom i el telèfon de l’acompanyant. Mentre es trobi al recinte, el menor haurà de portar posat el braçalet.

Descarrega't el document