Política de menors

Per raons d’aforament, tots els menors han de pagar entrada per accedir al recinte TEMPO COPA. L’Accés al recinte TEMPO VILLAGE és gratuït.

Els menors de menys de 14 anys han de pagar una entrada especial. Quan compris la teva entrada, consulta la tarifa especial de nens. Ells hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest tiquet en el control d'accés indicat.

Els nois i noies de 14 i 15 anys hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.

Els 16 i 17  anys hauran de comprar l’entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

S’han de presentar una sèrie de documents en funció de qui acompanyi el menor al recinte:

  • En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.
  • En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.
  • En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament en aquesta pàgina.

Als menors se’ls entregarà un braçalet identificatiu en el qual hi haurà apuntat el seu nom i el telèfon de l’acompanyant. Mentre es trobi al recinte, el menor haurà de portar posat el braçalet.

L’organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles per tal de reduir els efectes del volum del so.