Mesures covid’19

27/07/2020

El Festival Tempo aplica totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tot i totes

Els responsables del Festival Tempo Girona som grans defensors de la cultura i de la seva supervivència, com queda clarament demostrat en el fet que tots els concerts que estan programats són gratuïts. Aquesta és una manera que el públic pugui consumir cultura a cost 0 i que, al mateix temps, els i les artistes puguin tenir algun ingrés. Per tant, agraïm a l’Ajuntament de Girona, al públic i als i les artistes que puguin fer possible aquest Petit Festival del Barri Vell.

Aquestes són les mesures que s’apliquen:

AFORAMENT I ACCESSOS

· L’aforament està limitat a 407 persones i aquest aforament es compleix escrupolosament. L’aforament màxim està calculat seguint les pautes de l’enginyer del projecte i en base als requeriments de distancia seguint les pautes COVID-19. El públic està distribuït en diferents espais seguint la tipologia de mobiliari que hi ha instal·lat a tot el recinte que ocupa el Village del Tempo i sempre complint amb el 1,5 metres de distància entre mobiliari i mobiliari. S’han estudiat les zones més properes a l’escenari per distribuir els seients en zones de pas intermitges i evitar així que el públic assistent pugui ballar.

· El control de l’aforament es realitza mitjançant una taula, tenint comptabilitzades les entrades i sortides del recinte. Un cop assolit el màxim aforament de 407 persones, ja no es permet l’entrada de més públic i s’estableix una cua per ordre d’arribada per esperar el torn d’entrada.

· El Festival Tempo destina 3 persones a controlar l’aforament: 2 se situen a la porta principal i una tercera a l’accés per darrere (molt menys concorreguda)

. Un cop l’aforament és complet es demana als assistents que facin cua respectant la distància de seguretat.

 

MASCARETA OBLIGATÒRIA

 · És obligatori l’ús de mascareta i no és permès l’accés a aquelles persones que no la portin posada.

· A l’interior del recinte, és obligatòria la mascareta excepte en el cas que les persones estiguin menjant o bevent.

· Es destina una persona de TEMPO GIRONA per vigilar que aquesta mesura es compleixi.

· Tot el personal porta la mascareta obligatòria.

 

ORGANITZACIÓ I CIRCUITS DE PÚBLIC

· Les taules estan separades entre si per mantenir la distància de seguretat (1,5 m)

· S’ha eliminat un petit espai davant l’escenari que el primer dia va propiciar que algunes persones del públic s’aixequessin a ballar. Aquest espai s’ha eliminat i s’hi han posat taules i cadires.

· Els músics i /o organitzadors, abans de començar el concert, demanen el respecte per les mesures de seguretat i que es mantingui la distància de seguretat durant tot el concert.

· Una persona de Salmon Bross fixa i dues més ocasionalment vigilen i tenen cura que el públic mantingui totes les mesures sanitàries i de distància.

· El personal també té cura que el públic s’assegui només en els llocs habilitats per fer-ho.

· No és permès moure el mobiliari (taules i cadires) de lloc; d’aquesta manera assegurem la distància de seguretat.

 

CONSUMICIONS I GASTRONOMIA

· Es demana el pagament amb tarja sempre que sigui possible per tal d’evitar el contacte entre públic i personal.

· No hi ha cartes per evitar transmissions. En el seu lloc, totes les taules disposen d’un codi QR amb els menús i s’han instal·lat cartells grans per tal que el públic pugui llegir les cartes.

· Tots els materials utilitzats per menjar o beure són d’un sol ús.

· El personal d’El Ginjoler (restauració) desinfecta les taules freqüentment amb una solució desinfectant (Alcolac Plus). És un desinfectant hidoralcohòlic desinfectant, bactericida, fungicida i viricida.

· S’han instal·lat petits contenidors de diferents fraccions perquè el mateix consumidor retiri les seves deixalles, si s’escau.

 

SOLUCIONS HIGIÈNIQUES

· S’han instal·lat cartells recordant les mesures de seguretat arreu del recinte.

· Hi ha 4 punts de rentat de mans anomenats PUNTS HIGIÈNICS (un a cada entrada, un a l’escenari per als músics i un a la barra principal). Estan senyalitzats. En aquests punts hi ha gel hidroalcohòlic i paper per eixugar les mans, i un altre dispensador de desinfectant per pulveritzar damunt les superfícies que ho requereixin.

·  Als lavabos hi ha gel hidroalcoòlic per rentar-se les mans.

· En accedir al recinte, és obligatori rentar-se les menes amb una solució hidroalcohòlica.

NotíciesVeure'n més